RED ESCUELA.: Division Politica Pando | Historial
WikiEscuela » Division Politica Pando

WikiEscuela.DivisionPoliticaPando Historia

Muestra ediciones menores - Muestra los cambios que anotar

Línea cambiada 2 desde:
para
Líneas cambiada 102-105 desde:
para

Líneas cambiada 125-127 desde:3ª \\

para

Línea cambiada 1 desde:

(:title Division Politica Pando :)

para

(:title Division Politica Pando:)

Líneas añadidas 1-174:

(:title Division Politica Pando :)
Attach:titularspd.jpg Δ
Volver a: Pagina Principal

(:table border=1 width='100%' bordercolor='#459a12' cellspacing='0':)
(:cellnr :)

Provincia

(:cell :)

Sección

(:cell :)

Capital de la Sección

(:cell :)

Cantones

(:cellnr :)
1. Nicolás Suárez

(:cell :)
(:cell :)
• Porvenir

• Bolpebra

• Bella Flor

(:cell :)
• Santa Cruz – Campo Ana – San Luís

• Mukden – Chapacura

• Costa Rica – Mercier

(:cellnr width=145px:)
2. Manuripi
(:cell width=145px:)

(:cell width=145px:)
• Puerto Rico

• San Pedro

• Filadelfia

(:cell width=145px:)
•Carmen – Conquista - Victoria

•San Pablo – Maravilla

•Arroyo Grande – San Miguelito – Chivé

(:cellnr :)
3. Madre de Dios
(:cell :)
(:cell :)
•Puerto Gonzalo Moreno

•San Lorenzo

•Sena

(:cell :)
•Trinidadcito- Agua Dulce - Las Piedras

•Exaltación – Chorrillos – Fortaleza

•Bolívar - Asunción

(:cellnr :)
4. Abuná
(:cell :)
(:cell :)
•Santa Rosa

•Humaitá

•Existe solo legalmente

(:cell :)
•Nacebe – Teduzara

•Yugari - Tacna

(:cellnr :)
5. Gral. Federico Román
(:cell :)(:cell :)
•Nueva Esperanza

•Loma Alta

•Santos Mercado

(:cell :)
•Rió Negro – Nuevo Manoa – Manoa

•Villa Nueva – Perseverancia

•Eureka - Macurupe

(:tableend:)

(:table align=center:)
(:cellnr colspan=4 :)

(:cellnr:)

(:cell:)

(:cell:)

(:cell:)

(:tableend:)