RED ESCUELA.: Vestimenta Potosi | Historial
WikiEscuela » Vestimenta Potosi

WikiEscuela.VestimentaPotosi Historia

Oculta ediciones menores - Muestra los cambios de salida

Líneas cambiada 5-54 desde:
%center%%color=#cc0000%'''[++PROVINCIAS DE POTOSI++] '''

(:table border='1' bordercolor='#cc0000' cellspacing='0' align=center:)
(:cellnr :)
%p bgcolor=#cc0000%
%white%'+'''[[Tomas Frías Ametller]] '''+'
(:cell :)
%p bgcolor=#cc0000%
%white%'+'''[[Rafael Bustillo]]'''+'
(:cellnr :)
%p bgcolor=#cc0000%
%white%'+'''[[Cornelio Saavedra]] '''+'
(:cell :)
%p bgcolor=#cc0000%
%white%'+'''[[Chayanta]]''' +'
(:cellnr :)
%p bgcolor=#cc0000%%white%'+'''[[Charcas]]'''+'
(:cell :)
%p bgcolor=#cc0000%
%white%'+'''[[Nor Chichas]] '''+'
(:cellnr :)
%p bgcolor=#cc0000%%white%'+'''[[Sur Chichas]] '''+'
(:cell :)
%p bgcolor=#cc0000%
%white%'+'''[[Alonzo de Ibáñez]] '''+'
(:cellnr :)
%p bgcolor=#cc0000%
%white%'+'''[[Nor Lípez]] .'''+'
(:cell :)
%p bgcolor=#cc0000%
%white%'+'''[[Sud Lípez]] '''+'
(:cellnr :)
%p bgcolor=#cc0000%
%white%'+'''[[José Maria Linares]]'''+'
(:cell :)
%p bgcolor=#cc0000%
%white%'+'''[[Antonio Quijarro]] ''' +'
(:cellnr :)
%p bgcolor=#cc0000%
%white%'+'''Gral. [[Bernardino Bilbao Rioja]] '''+'
(:cell :)
%p bgcolor=#cc0000%
%white%'+'''[[Daniel Campos]]''' +'
(:cellnr :)
%p bgcolor=#cc0000%
%white%'+'''[[Modesto Omiste]] '''+'
(:cell :)
%p bgcolor=#cc0000%
%white%'+'''[[Enrique Baldivieso]] '''+'
(:tableend:)
para
Líneas cambiada 5-54 desde:
para
%center%%color=#cc0000%'''[++PROVINCIAS DE POTOSI++] '''

(:table border='1' bordercolor='#cc0000' cellspacing='0' align=center:)
(:cellnr :)
%p bgcolor=#cc0000%
%white%'+'''[[Tomas Frías Ametller]] '''+'
(:cell :)
%p bgcolor=#cc0000%
%white%'+'''[[Rafael Bustillo]]'''+'
(:cellnr :)
%p bgcolor=#cc0000%
%white%'+'''[[Cornelio Saavedra]] '''+'
(:cell :)
%p bgcolor=#cc0000%
%white%'+'''[[Chayanta]]''' +'
(:cellnr :)
%p bgcolor=#cc0000%%white%'+'''[[Charcas]]'''+'
(:cell :)
%p bgcolor=#cc0000%
%white%'+'''[[Nor Chichas]] '''+'
(:cellnr :)
%p bgcolor=#cc0000%%white%'+'''[[Sur Chichas]] '''+'
(:cell :)
%p bgcolor=#cc0000%
%white%'+'''[[Alonzo de Ibáñez]] '''+'
(:cellnr :)
%p bgcolor=#cc0000%
%white%'+'''[[Nor Lípez]] .'''+'
(:cell :)
%p bgcolor=#cc0000%
%white%'+'''[[Sud Lípez]] '''+'
(:cellnr :)
%p bgcolor=#cc0000%
%white%'+'''[[José Maria Linares]]'''+'
(:cell :)
%p bgcolor=#cc0000%
%white%'+'''[[Antonio Quijarro]] ''' +'
(:cellnr :)
%p bgcolor=#cc0000%
%white%'+'''Gral. [[Bernardino Bilbao Rioja]] '''+'
(:cell :)
%p bgcolor=#cc0000%
%white%'+'''[[Daniel Campos]]''' +'
(:cellnr :)
%p bgcolor=#cc0000%
%white%'+'''[[Modesto Omiste]] '''+'
(:cell :)
%p bgcolor=#cc0000%
%white%'+'''[[Enrique Baldivieso]] '''+'
(:tableend:)
Línea cambiada 2 desde:
%center%Attach:titularpo.jpg
para
%center%Attach:titulopotosi.jpg
Línea cambiada 3 desde:
%right%'''Volver a: %color=white bgcolor=gray%[[WikiEscuela/Potosi|Ciudades de Bolivia]]'''
para
%right%'''Volver a: %color=white bgcolor=gray%[[WikiEscuela/Potosi|Principal]]'''
Líneas añadidas 1-34:
(:title Vestimenta Potosi:)
%center%Attach:titularpo.jpg
%right%'''Volver a: %color=white bgcolor=gray%[[WikiEscuela/Potosi|Ciudades de Bolivia]]'''(:table align=center:)
(:cellnr colspan=4 :)
%center%Attach:barra5.jpg
(:cellnr:)
*[[WikiEscuela/ResenaHistoricaPotosi|Reseña Histórica]]
*[[WikiEscuela/DatosGeneralesPotosi|Datos Generales]]
*[[WikiEscuela/MapasPotosi|Mapas]]
*[[WikiEscuela/PueblosOriginariosPotosi|Pueblos Originarios]]
*[[WikiEscuela/DivisionPoliticaPotosi|División Política]]
(:cell:)
*[[WikiEscuela/ProvinciasPotosi|Provincias]]
*[[WikiEscuela/SimbolosPotosi| Símbolos]]
*[[WikiEscuela/ComidasTípicasPotosi|Comidas Típicas]]
*[[WikiEscuela/InstrumentosPotosi|Instrumentos]]
*[[WikiEscuela/Juegos TradicionalesPotosi|Juegos Tradicionales]]
(:cell:)
*[[WikiEscuela/IglesiasPotosi|Iglesias]]
*[[WikiEscuela/MuseosPotosi|Museos]]
*[[WikiEscuela/DanzasPotosi|Danzas]]
*[[WikiEscuela/FiestasTradicionalesPotosi|Fiestas Tradicinales]]
*[[WikiEscuela/FestivalesPotosi|Festivales]]
(:cell:)
*[[WikiEscuela/MitosYLeyendasPotosi|Mitos y Leyendas]]
*[[WikiEscuela/PatrimonioCulturalPotosi|Patrimonio Cultural]]
*[[WikiEscuela/LugaresTuristicosPotosi|Lugares Turísticos]]
*[[WikiEscuela/GaleriaDeArtesaniasPotosi| Galería de Artesanías]]
*[[WikiEscuela/VestimentaPotosi|Vestimenta]]
(:tableend:)